Skip to main content

EIA-regeling 231001, warmtekrachtinstallatie

In de EIA-regeling is een specifiek hoofdstuk opgenomen over Warmte Kracht Koppelingen (WKK). Revisie van WWKinstallaties kan worden opgevoerd onder de EIA-regeling, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Afhankelijk van het vermogen van de WKK-installatie gelden er verschillende maximale investerings-bedragen, die variëren van 350 euro tot 1.500 euro per kW elektrisch vermogen.
Deze regeling kan ervoor zorgen dat de WKK-installatie in de lucht blijft.

Op www.verbrandingsmotor.nl kan de regeling worden gevonden onder nummer 231001, Warmtekrachtinstallatie
met behulp van een zuigermotor.

Voorwaarden voor subsidie op revisie WKK-installaties

a. Bestemd voor: het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht met een nominaal elektrisch vermogen tot 60 kWe, voor het verwarmen van gebouwen, onder de voorwaarde dat het totaal energetisch rendement gemiddeld op jaarbasis tenminste 70% bedraagt. Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie Investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 1.500 per kW elektrisch vermogen. Het elektrisch vermogen is bepaald bij het nominaal motorvermogen, en bestaande uit: warmtekrachtinstallatie, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet;

b. Bestemd voor: het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht met een nominaal elektrisch vermogen van 60 kWe tot 1 MWe, voor het verwarmen van gebouwen, onder de voorwaarde dat het totaal energetisch rendement gemiddeld op jaarbasis ten minste 70% bedraagt. Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie Investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 600 per kW elektrisch vermogen. Het elektrisch vermogen is bepaald bij het nominaal motorvermogen, en bestaande uit: warmtekrachtinstallatie, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet;

c. Bestemd voor: het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht met een nominaal elektrisch vermogen groter dan of gelijk aan 1 MWe, voor het verwarmen van gebouwen, onder de voorwaarde dat het totaal energetisch rendement gemiddeld op jaarbasis ten minste 75% bedraagt. Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie Investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt € 350 per kW elektrisch vermogen. Het elektrisch vermogen is bepaald bij het nominaal motorvermogen, en bestaande uit: warmtekrachtinstallatie, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.


Definitie totaal energetisch rendement

Het totaal energetisch rendement is de som van het energetische rendement van de opwekking van kracht en twee derde deel van het energetische rendement van de productie van nuttig aan te wenden warmte, berekend op de onderste verbrandingswaarde van de ingezette brandstof.


Bron: Energielijst 2016

  • Aangemaakt op .